Fakitermeles_HR_CV_MS_RO

Industria de prelucrare a lemnului şi fabricarea mobilierului sunt activităţi industriale cu o tradiţie solidă atât în judeţul Harghita, cât şi în regiune. Conform datelor INS, la nivel național, ponderea subramurii industriale „Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor de lemn și plută” în totalul valorii realizate de industria prelucrătoare a fost de 2,6% în anul 2011. În același timp ponderea subramurii „Fabricarea mobilei” a fost 1,9%. Regiunea Centru reprezintă o zonă importantă pe harta națională a acestor subramuri.

Raportul poate fi accessat aici.