Rata procentuală de completare a autorecenzării din anul 2021, defalcat pe regiunile din județul Harghita

Zona Ciuc

Zona Odorhei

Zona Gheorgheni

TOP 20 pe județe (%)