JUDEȚUL HARGHITA ÎN CIFRE


În rubrica prezentă transmitem informații referitoare la județul Harghita pe baza statisticilor.

Diagrama arată evoluția numărului de decese în diferite boli în județul Harghita între anii 2010 și 2019.


PAGINI UTILE

DESPRE NOI

Consiliul Județean Harghita, în calitate de actor principal al politicii de dezvoltare din regiune, prin măsurile de dezvoltare aflate la dispoziție, lucrează în interesul dezvoltării nivelului de trai a oamenilor din județ. Elaborarea de diferite programe de dezvoltare şi implementarea lor cu succes, respectiv asumarea rolului necesar în domeniul politicilor de dezvoltare presupune realizarea de analize şi materiale de specialitate.

Principala atribuţie a Biroului de Analiză  şi Sinteză este pregătirea de materiale şi analize de specialitate în vederea înlesnirii procesului de luare a deciziilor, totodată are următoarele obiective:

• urmărirea proceselor macroeconomice şi economico-sociale locale;
• reflectarea asupra proceselor din domeniul politicii de dezvoltare;
• interpretarea evenimentelor politice de la nivel naţional;
• extinderea bazei de cunoştinţe în domeniul dezvoltării regionale;
• sprijinirea elaborării politicilor de specialitate, strategiilor judeţene şi regionale;
• urmărirea rezultatelor obţinute la nivelul societăţii prin implementarea diferitelor programe şi proiecte;
• pregătirea de propuneri în domeniul programelor de dezvoltare, în calitate de instituţie creativă;
• elaborarea de materiale de lobby, accentuarea intereselor judeţene şi regionale.