Prezentul studiu face o radiografie a evoluției IMM-lor din județul Harghita, pornind de la raportările bilanțiere din anii 2011, 2012 și 2013. Studiul va folosi ca punct de plecare sectorului economic, cifra de afaceri, profitul, pierderea și numărul mediu de angajați, și va oferi o radiografie a situației la nivelul județului Harghita, regiunilor Ciuc, Odorhei și Gheorgheni, respectiv la nivelul localităților.

Raportul poate fi accesat AICI.