Strategii anterioare

 

Strategie de Dezvoltare a Județului Harghita 2002-2013

Documentul

 

Planul Local de Acțiune pentru Mediu 2007-2013

Documentul

 

Strategia Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita 2009-2013

Strategia

 

Strategia de tineret a Județului Harghita 2008-2014

Documentul

 

Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor 2008-2013

Documentul strategic