Această strategie de învăţare pe tot parcursul vieţii (ÎPV) propune trei piloni strategici care includ acțiuni de coordonare, finanţare şi reglementare pentru a depăşi constrângerile cu care se confruntă ÎPV. Obiectivele acestei strategii sunt de a creşte participarea la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi de a îmbunătăţi relevanţa sistemelor de învăţământ şi formare profesională pentru piaţa muncii.

Link document: Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015 -2020