Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru (RIS3) este documentul elaborat la nivel regional în conformitate cu prevederile Ghidului de elaborare a Strategiilor de Specializare Inteligentă. Documentul cuprinde măsurile întreprinse pentru construirea unei culturi economice a inovării, identificând domeniile de excelență pentru o dezvoltare inteligentă a Regiunii Centru.

Strategia de specializare inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027

Anexe