Strategia de dezvoltare a turismului structurează politicile județului în turism, prezentând analiza situației curente a condițiilor de dezvoltare a turismului în județ. Strategia de dezvoltare a turismului devine un cadru conceptual, cu caracter director. Pentru ca dezvoltarea turismului să fie eficientă în județul Harghita, trebuie luat în considerare și nevoia de dezvoltare durabilă, principiu care stă la baza întregii creșteri economice și sociale, prevăzute în strategiile de turism. Viziunea pe termen lung a dezvoltării turismului din județul Harghita se centralizează prin dezvoltarea regiunii, ca și întreg, într-o destinație competitivă din punct de vedere turistic pe plan național și internațional, valorificând resursele. 

Hotărâre

Strategia integrată de turism a județului Harghita pentru perioada 2020 – 2027

Strategia integrată de turism a județului Harghita pentru perioada 2020 – 2027 în limba engleză