Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita este concepută în așa fel încât să servească ca instrument de lucru pentru toți factorii decizionali și actorii economici implicați și interesați de dezvoltarea rurală a județului în perioada 2021-2030. Ca și Strategia de dezvoltare economică a județului Harghita și documentul de față prezintă viziunea individului, a OMULUI harghitean în calitate de simplu cetățean, fermier, angajator, întreprinzător, reprezentant al unei instituții decizionale etc. încercând să acopere toate aspectele cheie ale dezvoltării rurale.

Hotărâre

Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita pe perioada 2021 – 2030 poate fi accesat AICI.

Prioritățile și măsurile strategice ale județului Harghita care se află în concordanță cu Planul de acțiune cu privire la sprijinirea dezvoltării afacerilor în domeniul industriei alimentare din județul Harghita, dezvoltat în cadrul proiectului FRiDGE – Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth – Interreg Europe pot fi consultate AICI.