Strategia de dezvoltare economică a județului Harghita este concepută în așa fel încât să servească ca instrument de lucru pentru toți factorii decizionali și actorii economici implicați și interesați de dezvoltarea județului în perioada 2021-2030. Documentul de față prezintă viziunea individului, a OMULUI Harghitean în calitate de simplu cetățean, student sau angajat, angajator, întreprinzător, reprezentant al unei instituții decizionale etc. încercând să acopere toate sectoarele economice ale județului. Metodologia elaborării prezentei strategii astfel a pus accentul pe OM, factorul cheie în dezvoltarea județului.

Hotărâre