Proiectul FIDIBE

A projekt fő céljai a Dél-kelet Európai régió innovatív potenciáljának és versenyképességének növelése a térség kis- és középvállalkozásainak fejlesztésével és támogatásával, az innováció és a vállalkozó szellem  ösztönzése, valamint a regionális különbségek csökkentése.

Documente:

 

Proiectul Recultivatur

Scopul proiectului reprezintă cooptarea în circuitul turistic a valorilor turismului religios din Europa de sud-est. Regiunea noastră dispune de premize semnificative și foarte variate ale turismului religios, care încă nu sunt cunoscute în totalitate pe piața turistică internă și internațională.

Documente:

 

ENGAGE – Proiectarea internetului de bandă largă în județul Harghita

Proiectarea internetului de bandă largă în județul Harghita Internetul de bandă largă (HSB) reprezintă un factor principal în ajutarea comunităților rurale din Europa pentru a dezvolta și a susține economia și comunitatea lor proprie.

Proiectul ENGAGE din cadrul Programului INTERREG IVC are ca scop dezvoltarea rețelei de bandă largă în Europa la un cost rezonabil prin utilizarea bunelor practici ca și politici eficiente.

Documentul:

 

CCIC – Provocări complexe – Oraşe inovatoare

Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea politicilor regionale de inovaţie, consolidarea inovaţiei în sectorul public, totodată şi îmbunătăţirea colaborării autorităţilor locale şi regionale, a organismelor de stat şi a celor afectaţi de proiect.

Documentul:

 

SEEMIG -Gestionarea migraţiei şi a efectelor sale în Europa de Sud-Est

SEEMIG dorește să abordeze și să înțeleagă mai bine procesele de migrație, demografie și capital uman pe termen lung în Europa de Sud-Est, precum și efectele acestora asupra pieței forței de muncă și a economiei naționale și regionale. Scopul principal al proiectului este întărirea capacității administrației publice în elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor, pornind de la seturi de date empirice calitativ superioare.

Documente:

 

CivPro – „Strategii regionale în vederea prevenirii calamităților natural”

 

CLEAR – Valorificarea patrimoniului cultural în procesele de dezvoltare

Obiectivul proiectului CLEAR este creșterea aprecierii valorilor culturale prin accesul mai eficient al acestora (fizic și virtual) în privința ca acestea să poată fi valorificate pe o scară largă în domeniul turismului.