„Regionalizarea trebuie să reprezinte un instrument/o modalitate, și nu un scop în sine”

Tema dezbătută la workshopul organizat de către Biroul de Analiză și Sinteză al Consiliul Județean Harghita, în data de 27 martie la Miercurea-Ciuc, s-a intitulat Aproape totul despre regionalizare. Moderatorul discuției a fost Horváth István, președintele Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, iar printre numeroasele personalități prezente, s-au numărat parlamentarul Cseke Attila, dr. Pál Kovács Ilona, expert la Centrul de cercetări regionale MTA de la Pécs, Ungaria, profesorul și expertul dr. Horváth Gyula, senatorul Tánczos Barna, dr. Csák László, dr. Cziprián-Kovács Lóránd și Csutak István experți în dezvoltare teritorială, Grațian Mihăilescu, din partea Societății Academice Române, Tamás Sándor președintele Consiliului Județean Covasna, Lokodi Edit Emőke, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, Antal Árpád, primarul orașului Sfântu-Gheorghe, și alți primari din județul Harghita.

În calitate de gazdă a evenimentului, Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Hargita i-a salutat pe cei prezenți, precizând faptul că în lipsa abordării proactive din partea guvernului, discursul cu privire la regionalizare a fost instituit de diferiți actori din domeniul profesional și social. Acesta a mai adăugat faptul că în alcătuirea dialogului profesional pe această temă, administrațiile locale trebuie să își asume un rol activ. Consiliul Județean Harghita a întreprins demersuri în acest sens prin inițierea analizelor și propunerilor pe această temă, ocazie cu care președintele consiliului județean a ținut să mulțumească Biroului de Analiză și Sinteză al Consiliului Județean Harghita, pentru munca întreprinsă. „În dialogul pe tema regionalizării nu trebuiesc dezbătute problemele legate de motivații și ambiții politice, ci trebuie găsiți parteneri viabili. În centrul temei regionalizării trebuie să se afle omul, iar regionalizarea trebuie să reprezinte o modalitate, și nu un scop în sine”, a spus președintele consiliului județean. Efectul reorganizării teritoriale trebuie să fie asigurarea administrării mai rapide, eficiente și care să servească interesul cetățenilor, asigurarea unui trai decent și împiedicarea migrației populației.

Ca și deficiențe, președintele a menționat lipsa consultării populației pe această temă. „Este important ca în cadrul regiunii, județele să nu fie defavorizate, trebuie găsită soluția pentru crearea unui sistem echitabil în care este asigurată dezvoltarea economică în mod uniform. Este foarte importantă întărirea colaborării dintre micro-regiuni și ajutorul reciproc, prin dezvoltarea de programe comune”, a spus Borboly Csaba. Cât privește descentralizarea, Borboly Csaba este de părere că trebuie redusă povara administrativă, iar prin reorganizarea administrațiilor locale să se aducă un aport la competitivitatea țării, respectiv este nevoie de dezvoltarea sistemului de accesare a fondurilor europene. În plus, a subliniat importanța dezvoltării sistemului electronic național e-guvernare, a cărui scop trebuie să fie reducerea barierelor administrative birocratice.

Dr. Pál-Kovács Ilona a evidențiat faptul că în procesele europene de regionalizare factorul cel mai important este descentralizarea, și mai apoi urmând împărțirea teritorială, deoarece rolul reformelor este acela de a asigura o bună guvernare. În primul rând trebuie stabilite cu grijă obiectivele, mai apoi planificat procesul de reformă din punct de vedere profesional – reglemetări juridice, resurse financiare, atribuții instituționale, etc. Toate acestea pot fi realizate în mod benefic cu ajutorul compromisurilor, nu trebuie purtate lupte, ci trebuie urmată calea negocierilor și găsirea de parteneri”, a subliniat expertul dr. Pál-Kovács Ilona.

Grațian Mihăilescu a prezentat rezultatele cercetărilor care demonstrează ineficiența actualelor regiuni de dezvoltare. Acesta este de părere că este nevoie de reorganizarea în întregime a administrației publice, și nu doar de reorganizarea teritorială.

În opinia lui Cseke Attila soluția este reprezentată de continuarea și extinderea procesului de descentralizare. Transformarea actualelor opt regiuni de dezvoltare în regiuni administrative, ar reprezenta un eșec al politicii de dezvoltare, dar și al comunității. UDMR propune alcătuirea de regiuni mai mici, formate din trei-patru județe, iar cât privește procesul de reformă, acesta este divizat pe trei segmente: descentralizare, reorganizarea regiunilor de dezvoltare, iar mai apoi competența administrativă a regiunilor de dezvoltare.

Senatorul Tánczos Barna este de părere că în procesul de reorganizare teritorială este nevoie ca politica să țină cont de părerile profesionale, trebuie regândită administrația prin asigurarea cadrului juridic. În opinia acestuia, în procesul de descentralizare cel mai important rol îl are stabilirea compentențelor.

„Este nevoie de regiuni de dezvoltare mai mici și mai eficiente”, a afirmat Tamás Sándor.

Antal Árpád este de părere că deciziile trebuie luate urmărind interesul cetățenilor, iar acesta a fost în asentimentul atevorbitorilor săi cu privire la necesitatea alcătuirii regiunilor mai mici. Acesta a mai adăugat faptul că regiunile istorice sunt cele care ar trebui să capete puteri administrative.

„Politica regională ar trebui să promoveze competitivitatea și să contribuie la bunăstarea generală. În asigurarea venitului unei regiuni, rolul cel mai important este cel al economiei, iar în acest sens este necesară crearea unui parteneriat activ între reprezentanții economici și cei din administrația publică”, a afirmat dr. Horváth Gyula.

În calitate de gazdă a evenimentului, Borboly Csaba a ținut să mulțumească tuturor celor care au fost prezenți la eveniment, în special primarului orașului Gheorgheni, Mezei János, care a prezentat punctul de vedere al Partidului Civic Maghiar cu privire la tema dezbătută, respectiv pe cea a lui Csegzi Sándor care l-a reprezentat pe primarul orașului Târgu-Mureș, Dorin Florea.

András Zoltán, din partea Biroului de Analiză și Sinteză al Consiliului Județean Harghita, a evaluat ca pozitiv feedback-ul workshop-ului organizat în data de 27 martie. În continuare acesta a concluzionat: trebuiesc definite scopurile reformei, mijloacele și regulile acesteia, iar acestea să reprezinte în continuare bazele discursului. Descentralizarea poate duce la crearea unui sistem care să servească interesele cetățenilor. Reforma ar trebui să ne protejeze față de birocrație și riscurile reprezentate de corupție, iar la nivel local trebuie întărită capacitatea administrației publice. Trebuie acordată o atenție deosebită normelor Uniunii Europene, trebuie percepute ca o oportunitate și nu ca o limită impusă. Reforma trebuie să reflecte în cel mai bun mod interesul comunității locale.

Atașăm recomandările workshop-ului.

Miercurea-Ciuc, 27 martie 2013