România a încheiat ciclul de politici publice 2007-2013 în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI). În anul 2011 a fost realizată o evaluare „mid-term”, urmată de un studiu de impact în anul 2015. Noul ciclu începe în 2014 şi se întinde până în 2020. Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, denumită în continuare Strategia CDI 2014-2020 (SNCDI 2020), sau, încă, Strategia, cuprinde principiile, obiectivele şi un sumar al măsurilor recomandate pentru perioada amintită.

Link document: Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 – 2020