Camera Agricolă a Judeţului Harghita consideră că este important promovarea producătorilor și feedback –ul continuu din partea consumatorilor la târgurile lunare. Cu acest scop a realizat sondaje de opinie, vizitatotii, consumatorii târgurilor au  completat chestionare, au avut prilejul de a exprima punctele de vedere, segstiile și comentariile. Avantajul chestionarului este că în scurt timp putem obține informații importante, care pot servi ca un punct de plecare în îmbunătățirea serviciilor și a organizării târgului.

Rezultatele poate fi accesate aici