Abstract

În ultimii 20 de ani, calitatea apei lacului Sf. Ana s-a schimbat,bazându-nepeprobelede laborator, acest fenomen este și vizibilîn ultimul timp. Una dintre cauzele dovedite ale problemei de mediusuntspeciile invazive de peștidin lac, mai alescarasulargintiu (Carassius gibelio). Procesul de alimentațiea peștiloraprodus răsturnareaechilibruluinatural al lacului, ceea ce duce la înmulțireaalgelor și  la secareaprematură a lacului.

Acest proces face ca locul să-și piardă farmecul și să devină lipsit de valoare din punct de vedere turistic. Din punct de vedere legal, gestionarea problemei cade în responsabilitatea Ministe-rului Mediului,dar,din păcate nu s-a făcutniciun demers din partea instituției.

Raportul poate fi vizualizat AICI.