Obiectivul analizei noastre este prezentarea situaţiei existente pe piaţa forţei de muncă în judeţul Harghita, din punctul de vedere al cererii pentru forţa de muncă calificată. Datele utilizate în analiză au la bază posturile vacante aflate în baza de date a Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita.

(Menţiune: în baza acestor date nu se pot trage concluzii complete cu privire la nevoile reale ale pieţei forţei de muncă din judeţ, însă această bază de date este singurul oficial pe care l-am avut la dispoziţie. Pe parcursul analizei am cuprins doar acele profesii în cazul cărora au existat minim 10 posturi vacante – din punctul de vedere al nivelului de şcolarizare).

Analiza a avut în vedere două aspecte:

  1. Repartizarea pe ramuri de specialitate a posturilor vacante
  2. Caracterul sezonal al posturilor vacante

1. Repartizarea pe ramuri de specialitate ale posturilor vacante

În perioada Ianuarie 2011 – Septembrie 2012 a existat un număr de 9020 posturi vacante, cuprinse în baza de date a Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita. Acestea pot fi grupate în următoarele categorii:

Construcţii

1338

Industria de confecţii şi textile

1227

Comerţ

1208

Alte posturi care nu presupun calificare sau presupun calificare la locul de muncă

870

Industria de prelucrare a lemnului

816

Forţă de muncă necalificată

717

Lucrători industriali

676

Turism

392

Funcţii care presupun studii superioare

353

Transport

287

Agricultură şi silvicultură

234

Sănătate

207

Contabili, funcţionari

180

Activităţi de birou

144

Industria alimentară

89

Alte posturi care nu pot fi categorizate din punctul de vedere al calificării profesionale

85

Educaţie

74

Minerit

55

Informatică

48

Artizanat

20

În cazul câtorva ramuri am analizat mai detaliat şi aspectele legate de specialităţile din cadrul ramurii respective pentru care au existat oferte de locuri de muncă.

În perioada analizată cele mai multe posturi vacante au existat în construcţii, din care jumătate (560 de posturi) au vizat angajarea de personal necalificat. În această ramură, distribuţia posturilor care presupun un nivel de calificare este următoarea:

Construcţii – posturi care presupun un nivel de calificare

Total

Ianuarie – Martie

2011

Aprilie – Septembrie 2011

Octombrie 2011 – Martie 2012

Aprilie – Septembrie 2012

Mecanic

63

13

12

14

24

Zidar

353

39

101

93

120

Zugrav

43

5

9

15

14

Şef de echipă – construcţii

4

1

2

1

0

Personal calificat – construcţii

108

25

37

21

25

Pe locul doi din punctul de vedere al posturilor vacante este industria de textile şi confecţii. În această ramură, cererea pentru personalul calificat este mult mai ridicat, reprezintă 80% din numărul total de posturi vacante. Totodată din datele prelucrate nu se poate delimita numărul locurilor de muncă nou create şi numărul posturilor devenite vacante în urma fluctuaţiei forţei de muncă.

Industria de textile şi confecţii

Total

Ianuarie – Martie

2011

Aprilie – Septembrie 2011

Octombrie 2011 – Martie 2012

Aprilie – Septembrie 2012

Personal calificat – industria de confecţii

961

83

155

110

613

Personal necalificat – industria de confecţii

252

11

67

66

108

Din punctul de vedere al importanţei formării profesionale, faptul că există o cerere semnificativă pentru muncitori calificaţi atât în industria de prelucrare a lemnului, cât și pentru muncitori calificați în alte ramuri ale industriei (electricieni, lăcătuși) ar trebui să fie un indicator care ar trebui avut în vedere. Din punctul de vedere al caracterului posturilor vacante, se poate constata că angajarea se face în ambele ramuri pe posturi variate, astfel calitatea educației de bază este foarte importantă, iar pe de altă parte există un interes pentru personal specializat în cadrul unei ramuri, cum ar fi exemplu dulgher şi dulgher restaurator, acest lucru fiind identificat şi în cazul lăcătuşilor, existând posturi vacante atât pentru întreţinerea de echipamente simple cât şi pentru echipamente, maşini mai complexe.

Muncitori calificaţi

Total

Ianuarie – Martie

2011

Aprilie – Septembrie 2011

Octombrie 2011 – Martie 2012

Aprilie – Septembrie 2012

Lăcătuş mecanic

225

46

91

29

59

Mecanic auto

104

23

30

31

20

Electrician

93

30

24

25

14

Şef de atelier

15

0

5

7

3

Strungar

63

13

28

9

13

Industria lemnului

Total

Ianuarie – Martie

2011

Aprilie – Septembrie 2011

Octombrie 2011 – Martie 2012

Aprilie – Septembrie 2012

Personal calificat – prelucrarea lemnului

106

5

33

28

40

Dulgher

239

25

88

60

66

Dulgher de restaurare

28

4

13

3

8

Şef de echipă – prelucrarea lemnului

10

2

3

5

0

Tâmplar

424

39

100

83

202

 

2. Caracterul sezonal al posturilor vacante

Am defalcat posturile vacante în funcţie de două sezoane, lunile mai friguroase (octombrie – martie), respectiv lunile mai calde (aprilie – septembrie).

Perioade analizate:

Perioada I: Ianuarie – Martie 2011 (pentru perioada Octombrie – Decembrie 2010 nu există date)

Perioada II: Aprilie – Septembrie 2011

Perioada III: Octombrie 2011 – Martie 2012

Perioada IV: Aprilie – Septembrie 2012

În concluzie, din punctul de vedere al analizei comparând perioadele amintite, diferența este nesemnificativă. Diferitele ramuri – cum ar fi de exemplu industria de construcţii sau agricultura, în care prestarea muncii depinde de condiţiile de meteo – nu prezintă diferenţe mari în funcţie de sezon. Un motiv o poate constitui munca la negru, respectiv cadrul legal pentru zilieri (în aceste situaţii nu am avut la dispoziţie date), însă în ambele cazuri se poate constata că pentru munca sezonală se angajează în mare parte personal necalificat.

Diferenţe mai accentuate putem identifica în cazul industriei de lemn şi industriei ospitaliere, în aceste situaţii numărul posturilor vacante în perioada de vară a fost unul mai mare. Nu au existat însă date în privinţa caracterului sezonal al acestor posturi.

Concluzii

 

  • În perioada Ianuarie – Septembrie 2012, faţă de perioada similară pe anul 2011, numărul posturilor vacante declarate oficial a crescut cu 8,25%. Această pondere reprezintă un număr de 4288 locuri de muncă (în 2011 3961 posturi).
  • Ipoteza noastră cu privire la faptul că defalcarea posturilor vacante urmăreşte structura ocupării forţei de muncă s-a dovedit a fi adevărată doar în parte. Putem constata că deşi mai puţin de 5% din angajaţii din judeţi lucrează în domeniul construcţiilor, posturile vacante în această ramură constituie aproape 15% din oferta totală pe judeţ. Această disproporţie este şi mai semnificativă în cazul agriculturii şi silviculturii.
  • Paralel cu creşterea numărului posturilor vacante publicate, se prezintă semnele unei transformări structurale, deşi pentru a dovedi tendinţele în acest sens, ar fi necesară analiza unei perioade mai îndelungate.
  • Am constatat creştere de exemplu în industria de textile şi confecţii (o creştere de 158%), industria lemnului (52,8%), industria ospitalieră (35,5%) şi construcţii (29,7%), şi există o scădere în cazul muncitorilor industriali (cu 34,23%), în comerţ (-17,24%), în cazul posturilor care presupun studii superioare (-11,7%) şi industria alimentară (10 persoane).
  • A scăzut semnificativ şi numărul posturilor vacante în domeniul agriculturii şi silviculturii (52,64%), care se poate justifica prin rezultatele slabe din agricultură pe acest an, respectiv prin intrarea în vigoare în luna mai 2011 a legii privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
  • Se poate constata că pe lângă educaţia primară este necesară şi o calificare superioară. Există cerere însemnată pentru specialişti cu studii tehnice şi economice, totodată în unele ramuri creşte cererea pentru specializări specifice.
  • Datele arată că există o cerere serioasă pentru specialişti în sectorul de producţie şi de servicii. Întrebarea care se pune este cum se poate adapta sistemul de formare profesională din judeţ la nevoile în schimbare existente pe piaţa forţei de muncă.

Figuri

Figura 1: Evoluţia numărului locurilor de muncă ( Ianuarie – Septembrie 2011 – Ianuarie – Septembrie 2012)

1

Figura 2: Evoluția numărului locurilor de muncă în anumite perioade

2

Figura 3: Evoluția numărului posturilor vacante în industria de construcții

3

Figura 4:  Evoluția numărului posturilor vacante în agricultură și silvicultură

4

Figura 5: Evoluția numărului posturilor vacante în industria de textile și confecții

5

Figura 6: Evoluția numărului posturilor vacante în industria lemnului

6

Figura 7: Evoluția numărului posturilor vacante pentru muncitori calificați

7

Figura 8: Evoluția numărului posturilor vacante în turism

8

Figura 9: Evoluția numărului posturilor vacante în industria minieră

9

Figura 10: Evoluția numărului posturilor vacante în industria alimentară

10

Figura 11: Evoluția numărului posturilor vacante care presupun studii superioare

11