Nr: 93047/25.07.2022                                                                     Aprobat,

                                                                                                                                                                                                 director executiv adjunct

 

Material informativ

 

Cap.I: Ședința extraordinară CJHR din data de 20.06.2022

Având în vedere ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita din data de 20.06.2022, au fost formulate o serie de întrebări din partea consilierilor județeni privind proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a ședinței de consiliu.

Prin urmare ordonatorul principal de credite a emis note de relații, solicitând ca direcțiile de specialitate să formuleze răspunsuri la întrebările puse în cadrul ședinței de mai sus amintite, conform procesului verbal (Extras ședință Anexa nr. 1) și materialul audio al ședinței extraordinare CJHR.

Opis cu răspunsurile formulate de către direcțiile de specialitate:

  1. Răspuns nr. 90968/05.07.2022 și răspuns nr. 91105/06.07.2022 la Nota de relații nr. 90888/05.07.2022 cu privire la DJ137 care este motivul pentru care în anii anteriori din programe europene: POR, PNDL nu a fost depus pentru finanțare. – DGPP (Anexa nr.2)
  2. Răspuns nr. 90922/05.07.2022 la Nota de relații nr. 90859/05.07.2022 cu privire la referitor la căutarea posibilității unei măsuri de finanțare pentru realizarea lucrărilor pe DJ127. – DGT (Anexa nr.3)
  3. Răspuns nr. 90966/05.07.2022 și răspuns nr. 91039/06.07.2022 la Nota de relații nr. 90857/05.07.2022, cu privire la găsirea altor surse de finanțare în vederea echilibrării bugetului CJH, precum și căutarea surselor de finanțare guvernamentale, europene, alte surse pentru contractele în curs de derulare. – DE (Anexa nr.4)
  4. Răspuns nr. 91148/06.07.2022, la Nota de relații nr. 90856/05.07.2022 cu privire la penalitățile acumulate de CJHR, privind investițiile în valoare de 345.877,31 lei. – DE (Anexa nr.5)
  5. Răspuns nr. 90976/05.07.2022 și răspuns nr. 91107/06.07.2022 la Nota de relații nr. 90855/05.07.2022, cu privire la căutarea surselor de finanțare guvernamentale, europene, alte surse pentru contractele în curs de derulare. – DGPP (Anexa nr.6)

Cap.II: Ședința de conducere din data de 20.06.2022

Totodată în data de 20.06.2022 a avut loc și o ședința de conducere, la care au participat președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Harghita (Extras ședință, Anexa nr.7), pe tema proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a ședinței de consiliu și au propus 3 variante vizavi proiectul Anghel Saligny.

Cap:III: Ședința ordinară a CJHR din data de 07.07.2022

Conform materialului audio privind dezbaterile  ședinței ordinare al Consiliului Județean Harghita din data de 07.07.2022, a avut loc 3 interveniri (Anexa nr.8), dar nu au fost formulate întrebări din partea consilierilor județeni privind proiectele de hotărâri de pe ordinea de zi a ședinței de consiliu. Prin urmare ordonatorul principal de credite nu a emis note de relații.

 

Miercurea Ciuc, 25.07.2022