Măsurile luate pentru a combate epidemia de coronavirus ne-au transformat atitudinile față de mediul în care trăim. În privința educației, restricțiile au pus în prim plan utilizarea dispozitivelor digitale.

Consiliul Județean Harghita acordă prioritate educației și consideră că este important să sprijine utilizarea echipamentelor digitale în educație. Prin urmare, în cadrul instituției a fost înființat un grup de lucru, care implică diverse instituții județene și alți profesioniști, cu scopul de a susține modernizarea școlilor din județul Harghita în privința educației digitale.

Propunere de proiect

În timpul discuțiilor grupului de lucru, s-a conturat o propunere de proiect, care se centrează pe următoarele elemente:

  1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de comunicare cu scopul ca aceasta să fie de calitate adecvată pentru educația digitală.
  2. Furnizarea unui set de echipamente necesare educației digitale (profesori, elevi) pentru instituțiile de învățământ.
  3. Furnizarea de software și a resurselor educaționale pentru școlile din județul Harghita.
  1. Dezvoltarea resurselor umane, care să includă formarea profesorilor, studenților și formatorilor, astfel încât infrastructura de comunicare, setul de echipamente și software-ul disponibil să fie utilizate și aplicate în mod corespunzător în instituțiile de învățământ.

Obiectivul principal este de a oferi școlilor echipamente digitale și de a dezvolta cunoștințele de bază ale profesorilor, pe care educația digitală poate fi construită în viitor.

Lansarea digitalizării trebuie să înceapă pe același nivel: seturi de echipamente performante, internet pe bandă largă și eficientă atât pentru profesori, cât și pentru elevi. În același timp, este necesar de a da start la cursuri de pregătire cât mai curând posibil.

Având în vedere cele de mai sus, în direcția dezvoltării educației digitale în județul Harghita, au fost formulate propuneri complementare, precum dezvoltarea de conținuturi digitale și modernizarea clădirilor școlare: din punct de vedere al protecției împotriva incendiilor, dezvoltarea accesibilității și îmbunătățirea calității aerului. Așadar, s-a conturat dezvoltarea unui sistem integrat, ceea ce înseamnă nu numai digitalizare ci cuprinde și îmbunătățiri aduse clădirilor școlare.

Sondaje

Ca parte a activității grupului de lucru au fost realizate trei sondaje (unul încă este în curs finalizare) legate de școlile din județul Harghita, respectiv educația online:

  1. Chestionar online – Studiu privind condițiile necesare dezvoltării educației digitale în școlile din județul Harghita – acces la internet și folosirea echipamentelor
  2. Evaluarea școlilor pe teren – Studiu privind condițiile necesare dezvoltării educației digitale în școlile din județul Harghita – acces la internet și folosirea echipamentelor (în curs)
  3. Chestionar online – Dificultățile educației online din perspectiva profesorilor

Studiu – plan de acțiune

Pentru a evalua situația actuală, a identifica resursele și a determina pașii următori în dezvoltarea educației digitale, a apărut necesitatea pregătirii unui plan de acțiune, care a fost finalizat la sfârșitul anului 2020 și care este în prezent în curs de consultare publică.

Participarea la proiecte adiționale legate de educația digitală

Consiliul Județean Harghita încurajează participarea la toate tipurile de proiecte care contribuie la orice fel de experiență și la identificarea bunelor practici care pot fi utilizate în dezvoltarea educației digitale în județul Harghita.

Documente relevante: 

Studiu privind condițiile necesare dezvoltării educației digitale în școlile din județul Harghita (acces la internet și folosirea echipamentelor) – rezultatele studiului

Hotărâre de principiu a Consiliului Județean Harghita privind actualizarea planului de acțiune pentru educația digitală al Uniunii Europene

Planul de acțiune al Comisiei Europene pentru educația digitală (2021-2027)

Strategia privind digitalizarea educației din România