Competitivitatea şi viabilitatea unei ţări, regiuni sau judeţ este determinat în mod semnificativ de ponderea accesului la servicii publice şi distribuţia acestora din punct de vedere teritorial. După cum ştim, România în acest domeniu nu are rezultate foarte bune, în special în privinţa dezvoltării infrastructurale a zonelor rurale. Judeţul Harghita are în preponderent un caracter rural, cu numeroase localităţi izolate, în cazul cărora dezvoltare infrastructurii este foarte costisitoare. Pe lângă nivelul de trai însă, una dintre limitele cele mai semnificative ale dezvoltării economice este inexistenţa şi neamenajarea infrastructurii, ceea ce îngreunează dezvoltarea competitivităţii firmelor locale, atragerea investiţiilor străine şi dezvoltarea sectorului turistic.

În ultimii patru ani, Consiliul Judeţean Harghita a luat nenumărate măsuri pentru a eliminarea acestor dezavantaje.

Figura 1: Lungimea reţelei de apă potabilă construită în localităţi cu mai puţin de 300 de locuitori în perioada 2008-2011 (km)

graf1

Sursa: datele Direcţiei Generale Investiţii a Consiliului Judeţean Harghita

În cadrul programului Alimentarea cu apă a localităţilor sub 300 de locuitori au fost construite reţele de apă potabilă în numeroase sate mici, unde nu a existat reţea. Până la sfârşitul anului 2011 au fost amplasate 404 km de conducte şi după caz au fost achiziţionate echipamente de specialitate, contribuind astfel la o dezvoltare semnificativă a nivelului de trai a aproximativ 2000 de persoane, care trăiesc în aceste state.

Următoarea figură (Figura 2), prezintă dezvoltarea reţelei de apă potabilă,  în cazul cărora investiţia a fost finanţată din alte fonduri. Astfel, în fiecare an lungimea reţelei construite a fost de peste o sută de km, şi comparând aceste valori cu ritmul construirii reţelei de canalizare, putem afirma că cele două sisteme se dezvoltă simultan. În localităţile afectate de dezvoltarea infrastructurii de apă potabilă trăiesc aproximativ 45 de mii de persoane (13% din populaţia judeţului), iar extinderea reţelei de canalizare a îmbunătăţit viaţa a 80 de mii de persoane (24% din populaţie).

Figura 2: Lungimea totală a reţelei de apă potabilă construită în judeţul Harghita în perioada 2008-2011 (km)

graf2

Sursa: datele Direcţiei Generale Investiţii a Consiliului Judeţean Harghita

În ultimii patru ani în judeţul Harghita au fost finalizate lucrările de construire a 569,36 km de sisteme de apă potabilă şi 504,1 km sisteme de canalizare.

Figura 3: Lungimea totală a reţelei de canalizare construită în judeţul Harghita în perioada 2008-2011 (km)

graf3

Sursa: datele Direcţiei Generale Investiţii a Consiliului Judeţean Harghita

Mulţumită dezvoltării intensive din judeţul Harghita, în ultima perioadă lungimea în metri a conductelor de canalizare pe 1 km a crescut semnificativ, scăzând astfel impactul de mediu şi fiind îmbunătăţite posibilităţile firmelor din judeţ.

Figura de mai jos prezintă  dezvoltarea utilităţilor publice din judeţul Harghita, fiind peste media naţională şi cea regională.

Figura 4: Dezvoltarea utilităţilor publice în perioada 2002-2010 (editare proprie în baza datelor INS)

graf4

Sursa: datele Direcţiei Generale Investiţii a Consiliului Judeţean Harghita

Această situaţie favorabilă poate fi observată şi în cazul figurii de mai jos, care compară datele judeţelor Harghita, Covasna şi Mureş. Mulţumită dezvoltărilor din ultima perioadă, cu excepţia reţelei de gaz, în privinţa reţelei de apă potabilă şi canalizare pe apartament, judeţul Harghita este pe primul loc.

Figura 5: Infrastructura existentă în judeţele Harghita, Covasna şi Mureş

graf5

Sursa: insse.ro

În cadrul programului de electrificare a localităţilor neelectrificate din judeţul Harghita, lansat în anul 2010, a fost realizat o reţea cu o lungime totală de 17,84 km, fiind construite reţele de electricitate în localităţi ca Valea Lungă, Şicasău, Cătunul Vadasmezo din Corund, pârâul Diacului din Tulgheş. În acest localităţi în mai mult de 100 de gospodării, unde nu a existat niciodată electricitate, s-a aprins lumina.

Figura 6: Lungimea reţelei de electricitate construită de Consiliul Judeţean Harghita 2008-2011 (km)

graf6

Sursa: datele Direcţiei Generale Investiţii a Consiliului Judeţean Harghita