Județul Harghita a implementat și continuă să implementeze atât proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care au necesitat și necesită alocarea, din bugetul propriu, de sume reprezentând atât cofinanțarea cheltuielilor eligibile, cât și cheltuieli neeligibile, proiecte pentru care trebuie asigurat fluxul de numerar în vederea efectuării plăților, cât și proiecte finanțate din bugetul local, care necesită importante resurse financiare.
Pornind, pe de o parte, de la necesitatea asigurării fluxului de lichidități financiare, astfel încât să se realizeze cât mai multe proiecte de investiții și, pe de altă parte, de la utilizarea într-o măsură cât mai mare a resurselor proprii în realizarea investițiilor, Județul Harghita, prin Consiliul Județean Harghita, a încheiat în perioada 2007- 31.03.2023, un număr de șase contracte de credit pentru investiții, cu bănci comerciale și două convenții de împrumut, cu Ministerul Finanțelor.

Infografica despre evoluția datoriei publice locale a județului Harghita poate fi vizualizată AICI.